Inschrijfformulier

Inschrijven

Je kunt je inschrijven als lid van de Suzuki Bandit Club Nederland door onderstaand formulier in te vullen. Door op de ‘verzend’ knop te klikken wordt het formulier verzonden naar de secretaris en de penningmeester. Je ontvangt zelf ook een e-mail met daarin de gegevens die je ingevuld hebt. Hierin staan tevens het verschuldigde contributie-bedrag en de wijze waarop je dit kunt overmaken vermeld. Wanneer de contributie binnen is ontvang je zo snel mogelijk een bevestiging met account-gegevens voor toegang op het leden-gedeelte van de website.

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De Suzuki Bandit Club Nederland respecteert de privacy van haar leden en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je hieronder invult, vertrouwelijk wordt behandeld zoals opgenomen in de privacyverklaring van de SBCN en voldoet daarmee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

Middels het invullen en ondertekenen van dit formulier verleen je tot nader order toestemming aan de Suzuki Bandit Club Nederland om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden die beschreven zijn in de Privacyverklaring.

Automatische incasso

Door het aanvinken hieronder voor akkoord tot het doen van automatische incasso, geef je toestemming aan de Suzuki Bandit Club Nederland om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven en aan jouw bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Suzuki Bandit Club Nederland, ten behoeve van de contributie.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kan je het laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.
Je moet de eerste betaling zelf per bank overmaken. De contributie voor de daarop volgende termijnen wordt via de automatische incasso geïnd.

  Voornaam (verplicht)

  Tussenvoegsel

  Achternaam (verplicht)

  Straat (verplicht)

  Huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Geslacht
  ManVrouw

  Geboortedatum (verplicht)

  Email (verplicht)

  Telefoon of mobiel (verplicht)

  IBAN (verplicht)

  Lidmaatschapsvorm

  Gebruikersnaam (verplicht)

  Motortype (verplicht)

  Bouwjaar(verplicht)

  Kleur (verplicht)

  Kenteken (verplicht)

  Opmerking

  Ik ben bekend met de inhoud van de statuten van de Suzuki Bandit Club Nederland.
  Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens zoals aangegeven in het privacy statement van de Suzuki Bandit Club Nederland.
  Ik ga akkoord met het innen van de contributie via automatische incasso.
  De eerste incasso betreft contributie voor het volgende jaar lidmaatschap, tenzij het lidmaatschap wordt aangegaan in het 4e kwartaal en al is betaald voor dat jaar. Dan is de eerste incasso voor het tweede jaar lidmaatschap.

  Suzuki Bandit Club Nederland