Toerreglement

SUZUKI BANDIT CLUB NEDERLAND

Een aantal belangrijke punten uit het toerreglement zijn:

  • Deelnemers aan een toerrit onder de vlag van de SBCN zijn zelfstandig verkeersdeelnemer en zijn naast wettelijke bepalingen tevens gehouden aan het toerreglement.
  • Introducés zijn welkom, mits dit de instemming van de toerleider geniet.
  • Tijdens de rit wordt baksteensgewijs gereden, voldoende afstand bewaard en onderling niet ingehaald.
  • Het volledige toerreglement luidt als volgt:

 

Toerreglement van de Suzuki Bandit Club Nederland

In het kader van dit reglement is een toerleider een SBCN-lid die met andere SBCN-leden en eventueel introducé(e)s (de deelnemers) een toerrit rijdt. Zijn/haar toerleiderschap beperkt zich tot het begeleiden van het clubevenement. In het deelnemen aan het verkeer heeft hij/zij ten opzichte van de deelnemers geen functie.

Artikel 1

Iedere deelnemer aan een toerrit onder de vlag van de SBCN is een zelfstandige verkeersdeelnemer. Hij/zij houdt zich aan de algemeen geldende verkeersregels en wettelijke bepalingen en is tevens gehouden aan dit reglement.

In het buitenland wordt er met aansprakelijkheid van clubs, toerleiders(voorrijders) en deelnemers anders omgegaan dan in Nederland het geval is. Ieder land heeft zijn eigen regelgeving. In Duitsland kan het zelfs per deelstaat verschillen. Om deze redenen zal de SBCN in het buitenland geen toerritten organiseren.

Artikel 2

Van deelnemers aan een toerrit wordt verwacht dat zij beschermde kleding dragen. Het niet dragen van deze beschermende kleding kan voor de toerleider aanleiding zijn de deelnemer van deelname aan de toerrit uit te sluiten. Zijn/haar motor moet aan de wettelijke bepalingen voldoen.

Artikel 3

De toerleider wijst voor aanvang van de toerrit een deelnemer aan die als laatste rijdt. Bij voorkeur is dit een toercommissielid of een bestuurslid. Indien beschikbaar zullen de voorrijder en de achterrijder een geel hesje van de Suzuki Bandit Club Nederland dragen. De toerleider(voorrijder) en de deelnemer die als laatste rijdt hebben de route in hun navigatiesysteem. Ter beoordeling van de toerleider kan een 3e deelnemer, als reserve, de route ook in zijn of haar navigatiesysteem hebben.

Artikel 4

Introducé(e)s zijn welkom, mits dit de instemming heeft van de toerleider. Introducé(é)s kunnen, na betaling van € 5,00 per toerrit, maximaal 3x meerijden waarna zij moeten beslissen of zij lid van de SBCN worden. Introducé(e)s worden voor de aanvang van de toerrit door de toerleider op de hoogte gebracht van de inhoud van dit toerreglement. Zij zijn ook gehouden aan dit Toerreglement.

Artikel 5

De toerleider gaat niet rijden voordat alle deelnemers klaar zijn voor vertrek. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij onnodig oponthoud bij aanvang van en tijdens de toerrit voorkomen. Tevens wordt van hen verwacht dat zij met een volle brandstoftank aan de toerrit beginnen.

Artikel 6

Een deelnemer neemt die positie in de groep in, die het best bij zijn/haar ervaring en rijstijl past. Voorin betekent meestal rustig rijden, achteraan ligt het tempo, afhankelijk van het aantal deelnemers, wat hoger.

Artikel 7

Tijdens de rit wordt er baksteensgewijs gereden, voldoende afstand tot de voorligger bewaard en onderling niet ingehaald. Het inhalen van het overige verkeer gebeurt als individuele verkeersdeelnemer.

Artikel 8

Het is in de SBCN een goede gewoonte om elkaar (toerleider en deelnemers) bij onjuist, irritant, gevaarlijk of onwettig (verkeers-) gedrag aan te spreken. Blijvend afwijkend of gevaarlijk gedrag kan leiden tot uitsluiting van deelname aan toerritten.

Artikel 9

Indien een deelnemer de toerrit voortijdig wil verlaten, dan meldt hij/zij dit vroegtijdig aan de toerleider.

Artikel 10

Mocht de groep deelnemers door welke oorzaak dan ook uiteenvallen, dan zal de achterrijder de achterblijvers voorrijden tot aansluiting bij de kopgroep plaatsvindt. Hierna zal de achterrijder zijn plaats achter aan de groep weer innemen.

Artikel 11

In geval van pech, ongeval of calamiteit, wordt hulp verleend door de laatste twee rijders. Indien de groep ter plaatse niet kan stoppen, rijden de anderen door naar de eerstvolgende parkeergelegenheid. De laatste rijder heeft een toereikend EHBO-set bij zich.

Artikel 12

Het is ten strengste verboden om voor of tijdens de toerrit alcohol te nuttigen en of andere geestverruimende middelen te gebruiken.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Suzuki Bandit Club Nederland d.d. 16 mei 2018.

Suzuki Bandit Club Nederland